Aspero

Mund të themi se në dizajnin e këtij koleksioni, vjen harmonia e klasikes dhe neo-klasikes, me tone të çelëta dhe format gjeometrike me harkime apo ovale dhe ato floreale. Materiali kryesor i përdor për prodhimin e tij është akreliku i cilësisë së parë me dendësi të lartë të fijeve për m2.