Buhara

Karakterizohet nga tonet e hirta dhe mozaikët e dizajneve dhe formave të ndryshme të përdorura. Edhe ky koleksion është prodhuar me akrelik të cilësisë maksimale dhe vjen në përmasa të ndryshme për hapësirat tuaja. Koleksioni buhara vjen si alternativë për stilet klasike apo moderne të arredimit.