Kontaktoni: +355676000434

Tapete Royal

Poem

Ndryshe mund të quhet koleksioni bardhë e zi. Elementet kreative dhe artistike zënë prezencë të madhe nëkëtë koleksion. Gjithashtu prodhuar me akrelik të cilësisë maksimale me dendësi të lartë për m2.

Amorf

Koleksioni unik ku tapetat nuk kanë format drejtkëndore normale. Tek ky koleksion, gjen prezente çdo formë gjeomterike si përmasë dhe formë të tapetëve. Ndërsa për sa i përket dizajnit, aty gjejnë prezencë elementet abstrakte, floreale dhe moderne, kryesisht me tone të çelët ...

Buhara

Karakterizohet nga tonet e hirta dhe mozaikët e dizajneve dhe formave të ndryshme të përdorura. Edhe ky koleksion është prodhuar me akrelik të cilësisë maksimale dhe vjen në përmasa të ndryshme për hapësirat tuaja. Koleksioni buhara vjen si alternativë për stilet klasike apo ...