Albero

100% akrelik. Ka një dendësi prej 880,000 fije për m2, me një gjerësi fije prej 13 mm. Karakteristikë kryesore për këtë koleksion është prezenca e elementeve tepër klasike me dizajne të gjata dhe ovale. Gjithashtu në to mund të identifikohen edhe dizajne abstrakte.