Anadolu

Vjen si një miksim i elementeve orientale, elementeve të dekorit abstrakt dhe miksimin e tyre me elementet gjeometrike dhe floreale me minimizime dhe rregull në dizajn. Për shkak të cilësive të fibrave, edhe ky koleksion është prodhuar me akrelik të cilësisë së lartë me dendësi të madhe të nyjeve.