Neyir

Vjen si një koleksion pa një identitet dallues. Prezente tek koleksioni Neyir janë thuajse të gjitha stilet e arredimit. Prodhuar me akrelik të cilësisë maksimale dhe me dendësi të lartë të fijeve për m2. Koleksioni Neyir mund të konsiderohet si një nga koleksionet lehtësisht më të përshtatshme në ambjente.