Otantik

Ky koleksion karakterizohet nga zhaneri modern, në disa raste edhe me motive abstrakte. Përbëhet 100% nga materiali i akrelikut, me dendësi fijesh prej 600,000 mije fije për m2 dhe me gjatësi fije prej 11 mm.