Vespa

Mund të quhet ndryshe edhe koleksioni i ngjyrave, dizajneve të larmishme dhe i elementeve industriale. Prodhuar me akrelik të cilësisë së parë, ky koleksion ka treguar se është nga më të dashurit për familjen tuaj. Gjithashtu në përmasa dhe dimensione të ndryshme.