Optimiste

100% akrelik i cilësisë së parë, me dendësi të lartë prej 1,113,000 fije për m2, me gjatësi fije prej 12 mm. Tipari dallues i këtyre modeleve është prezenca e madhe e ngjyrave duke i bërë kështu plot gjallëri dhe për një atmosferë tepër të këndshme në ambjentet tuaja.