Poem

Ndryshe mund të quhet koleksioni bardhë e zi. Elementet kreative dhe artistike zënë prezencë të madhe nëkëtë koleksion. Gjithashtu prodhuar me akrelik të cilësisë maksimale me dendësi të lartë për m2.