Yakamoz

Kompozuar me materiale floreale dhe rozetë. Karakterizohet nga dizajnet neo-klasike, kryesisht me ngjyra me tone të lehta. Materiali i përdorur është akrelik me dendësi 1,120,000 fije/m2, me gjatësi fije prej 8 mm.