Saloon

Kjo linjë karakterizohet nga stili Neo-klasik, me dizajne të lehtë dhe ngjyra neutrale. Materiali i përdorur është akrelik dhe poliester. Dendësia është 1,120,000 fije për m2. Gjatësia e fijes është 10 mm.