Borneo

Karakterizohet nga stili modern, dizajn abstrakt me nuanca të ndryshme. Materiali i përdorur është ai i akrelikut dhe poliestrës. Dendësia është 816,000 fije për m2. Gjatësia e fijes është 11 mm.